Edukacja 2012/2013

 

Lista tytułów z wydawnictwa "Uniwersytet Śląski"

10 | 20 | 30
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 8364 pasujące rekordy dla kryteriów wyszukiwania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Moment osobisty - 03 Kultura ? zindywidualizowane zadanie, Dorota Sieroń-Galusek
Studia nad składnią łemkowską - 05 Ramy modalne i autoryzacja, Henryk Fontański

Kwestia formacji kulturalnej i intelektualnej jest podstawowym pytaniem w pracy. Autorka śledzi kluczowe momenty i składowe tego procesu – ... więcej

Przedmiotem studiów zawartych w monografii jest opis jednostek i konstrukcji składniowych języka łemkowskiego – jednego z języków ... więcej

A corpus-based dynamic approach to para-hypotaxis: Implications for diachronic corpus linguistic analysis - 03 Chapter 4, Mobile Intrinsic Para-Hypotaxis in the Anglo-Saxon Chronicle, Ireneusz Kida
Kobiety i władza w czasach dawnych - 11 Výjimečné osudy žen na dvoře posledních Přemyslovců,

Przedstawiona monografia wpisuje się w dziedzinę diachronicznego językoznawstwa korpusowego i jest wynikiem badań koncentrujących ... więcej

Książka składa się z dwudziestu pięciu studiów poświęconych obecności kobiet w świecie władzy ... więcej

Odmiany polszczyzny w szkole - 10 Odmiany polszczyzny w praktyce bibliotecznej, w pracy z czytelnikiem i użytkownikiem,
Nietrafiony rytm - 03 Modernizm ? poetyckość ? narrator: neologizmy w powieści

W monograficznym tomie zbiorowym zamieszczono kilkanaście artykułów, w których autorzy językoznawcy i dydaktycy języka ... więcej

Twórczość Michała Choromańskiego, w publikacji Macieja Chowanioka, sytuowana jest w trzech zasadniczych kontekstach: młodopolskim ... więcej

Prawo autorskie. Wyd. 2. popr. i uzup. (Stan prawny na dzień 1 października 2014 r.) - 03 Autorskie prawa osobiste, Piotr Ślęzak
Polska fenomenologia przedwojenna - W kręgu estetyki fenomenologicznej cz1, Kridl, Borowy, Skwarczyńska, Krzyżanowski, Łempicki, Szuman, Grabowski, Chwistek (67 ss),

Książka w sposób przystępny przedstawia zagadnienia prawa autorskiego. Przeznaczona jest dla studentów szkół filmowych ... więcej

Książka stanowi zbiór krytycznie opracowanych artykułów, sprawozdań i recenzji nawiązujących do fenomenologii ... więcej

Słowo i tekst. T. 3: Mentalność etniczna i kulturowa - 08 Sopostawitielnyj analiz tiekstow posłowic i pogoworok (iwrit-russkije parałleli),
Wiersz-rzeka - 02 Nad bezimienną rzeką.

Tom zawiera opracowania z zakresu konfrontacji różnych poziomów języka – rosyjskiego i polskiego. Zamieszczone w tomie artykuły ... więcej

Przyjęta przez pomysłodawców tomu koncepcja potamofilologii wpisuje się w dość popularny w ostatnim czasie nurt od-czytywania ... więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>