ksiazka tytuł: Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego autor: Barbara Krupa
FORMY I KOSZTY DOSTAWY
  • 0,00 zł
Produkt w wersji cyfrowej - więcej informacji tutaj

Administracyjnoprawne uwarunkowania inwestycji celu publicznego

Wersja elektroniczna (brak aktualizacji)
Wydawnictwo: Difin
ISBN: 978-83-7641-980-0
Wydanie: 2013 r.
Język: polski

Dostępność: dostępny
38,00 zł
eKsiążka (Watermark)
EPUB
MOBI

<p>Celem niniejszej pracy jest analiza treści przepisów dotyczących inwestycji celu publicznego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako podstawowego aktu prawnego w tym obszarze, jak również analiza przepisów ustaw o specjalnych zasadach prowadzenia inwestycji, w tym inwestycji w zakresie dróg publicznych. Opracowanie jest pierwszym tak kompleksowym ujęciem tej problematyki w literaturze przedmiotu, gdzie szczególną rolę przywiązuje się do przedstawienia interakcji pomiędzy przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym a ustawami o specjalnych zasadach realizacji inwestycji. Dotychczasowa literatura przedmiotu koncentrowała się głównie na przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a jedynie w niewielkim zakresie analizując konsekwencje uchwalania kolejnych ustaw specjalnych dla całego systemu gospodarki przestrzennej w Polsce. Dlatego też praca będzie mogła być wykorzystana, zarówno przez organy administracji publicznej, szczególnie urzędy miast i gmin na co dzień zajmujące się problematyką zagospodarowania przestrzennego, jak również przez inwestorów, którzy planują realizację inwestycji celu publicznego. <br /><br />Publikacja będzie też mogła służyć jako materiał dydaktyczny w szkołach wyższych, gdzie prowadzone są zajęcia z gospodarki przestrzennej.</p>